leer-onze-site-kennen

Leer onze site kennen

AudioVideo2day staat voor een digitaal tijdschrift rond beeld en geluid.

Internetmagazine
Informatie rond beeld en geluid in de breedste zin. Redactioneel nieuws, tests en reportages. Consumentgerichte info in de vorm van kooptips, merken, winkels, video’s en tutorials.

Europese reikwijdte
AudioVideo2day werd opgezet als een Europees platform. Op www.audiovideo2day.com betreed je de boeiende audiovisuele wereld.

Europese merknaam
AudioVideo2day is een Europese merknaam. De naam, het logo en het concept genieten Europese bescherming. Onrechtmatig gebruik van deze gedeponeerde merken leidt onherroepelijk tot gerechtelijke vervolging.

Regelgeving
Het overnemen van teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, tabellen, typische concepten en ander materiaal, eigen aan de website wordt beschermd door de Belgische Copyright wet. Overname kan enkel na schriftelijke toestemming van de uitgevers van AudioVideo2day. Alle rechten hieromtrent worden voorbehouden. De publicaties op AudioVideo2day gebeuren zonder waarborg. De verantwoordelijkheid van AudioVideo2day omtrent de aangeboden informatie kan niet worden ingeroepen. Bij publicatie van niet-redactionele foto’s/artikels wordt steeds de bron vermeld. AudioVideo2day is een private site. Iedereen kan de site vrij raadplegen. Om te participeren als geregistreerde gebruiker dient men zich akkoord te verklaren met de vooropgestelde huisregels. De beheerders behouden zich het recht voor om registraties te weigeren, geregistreerde gebruikers tijdelijk te bannen en/of definitief te verwijderen wanneer de huisregels niet gerespecteerd worden. Het raadplegen/gebruiken van de website (door derden) houdt voor AudioVideo2day geen enkele verbintenis in. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft werd vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacy
AudioVideo2day respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via deze website en het gebruik dat audiovideo2day van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Registratie van persoonsgegevens
Bezoekers van deze website kunnen zich registreren. Daarbij kunnen volgende soort gegevens verwerkt worden:

  • Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, …
  • Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies, …
  • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke interesses, …

Gebruikers die zich registreren via deze website geven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het hier beschreven privacybeleid.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

AudioVideo2day kan de verzamelde gegevens gebruiken voor meerdere verwerkingsdoeleinden, onder andere de afhandeling van de bestellingen, het aanbieden van lidmaatschappen, het op de hoogte houden van de redactionele inhoud via specifieke nieuwsbrieven, statistisch onderzoek, … De verzamelde gegevens zullen de aanbieder toelaten om je op regelmatige wijze op de hoogte te houden van de activiteiten van de aanbieder. Behoudens verzet, geadresseerd aan de AudioVideo2day, zullen deze gegevens ook toelaten om je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen, zodat je optimaal op de hoogte blijft van de voordelen verbonden aan deze website of één van de door de AudioVideo2day verstrekte diensten.

Doorgeven van gegevens aan derden
Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.

Inzage en correctie van gegevens
De gebruiker heeft het recht om de geregistreerde gegevens in te kijken en zo nodig te verbeteren. Dit kan online gebeuren via het persoonlijk profiel. Je kan ook een brief sturen met een kopie van je identiteitskaart naar AudioVideo2day. Je krijgt dan een uitprint toegestuurd over de gegevens die over je worden bijgehouden door de AudioVideo2day.

Cookies
Bij het bezoeken van deze website worden cookies op de computer van de bezoeker geplaatst. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens wanneer je de website bezoekt. Het is de bedoeling hierdoor op een veilige manier van de website te kunnen gebruik maken. Elke gebruiker heeft de mogelijkheid zijn/haar browser zodanig te configureren dat hij waarschuwt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. In dat geval kan de website echter niet meer functioneren. Cookies zullen in geen geval op een andere manier worden gebruikt dan om de goede werking van de website te verzorgen.

Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacybeleid zonder voorafgaande waarschuwing worden aangepast. Het beleid is op elk ogenblik beschikbaar op de website voor consultatie.

Gebruiksrecht
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. AudioVideo2day tracht de getoonde informatie zo volledig en juist mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. AudioVideo2day kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op je computersysteem, of van je apparatuur of programma’s.

AudioVideo2day aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de externe websites waarnaar je via deze website wordt verwezen en van hun inhoud. AudiovVideo2day kan verder ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de problemen met, of de onderbrekingen in de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of mankementen worden veroorzaakt.

De informatie van deze website mag niet verveelvoudigd, vermenigvuldigd, bewerkt of vertaald worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Er zijn geen reacties

Voeg de jouwe toe